Konferanser

Plenumsbilde
Foto: Thomas Owren

Kommende konferanser

Dato

Konferanse

Sted

 8. – 9. juni 2020 NNFF 9. forskningskonferanse Bodø

Nettverkets arrangerte konferanser

Dato

Konferanse

Sted

20. – 21. september 2004 NNFF 1. forskningskonferanse Lillehammer
30. – 31. oktober 2006 NNFF 2. forskningskonferanse Trondheim
6. – 7. oktober 2008 NNFF 3. forskningskonferanse Bergen
18. – 19. oktober 2010 NNFF 4. forskningskonferanse Oslo
7. – 8. juni 2012 NNFF 5. forskningskonferanse Bodø
5. – 6. mai 2014 NNFF 6. forskningskonferanse Lillehammer
9. – 10. mai 2016

4. – 5. juni 2018

NNFF 7. forskningskonferanse

 NNFF 8. forskningskonferanse

Trondheim

Værnes