Nettverket

Styre og valg

Styret velges på konferansene for to år og har myndighet og ansvar for å konstituere seg selv. (se oversikt nederst på siden). Dette skjer på nettverkets konferanser. Mellom konferansene blir nettverket ledet av et valgt styre som består av 5 medlemmer. Funksjonshemmedes organisasjoner skal være representert i styret. Inntil 3 medlemmer av styret skiftes ut ved nyvalg. Disse danner valgkomite for styret som skal velges på påfølgende konferanse.

Styret bestemmer hvor påfølgende konferanse skal holdes og hvem som skal være vertskap.

Styre 2018 – 2020

  • Professor Marianne Hedlund, NTNU (leder)
  • Forskningsleder Terje Olsen, Fafo
  • Førsteamanuensis Ingrid Fylling, Universitetet i Nordland
  • Stipendiat Roald Undlien, Høgskolen i Innlandet
  • Synne Lerhol, tidligere leder av Unge funksjonshemmede