Nettverket

Styre og valg

Styret velges på konferansene for to år og har myndighet og ansvar for å konstituere seg selv. (se oversikt nederst på siden). Dette skjer på nettverkets konferanser. Mellom konferansene blir nettverket ledet av et valgt styre som består av 5 medlemmer. Funksjonshemmedes organisasjoner skal være representert i styret. Inntil 3 medlemmer av styret skiftes ut ved nyvalg. Disse danner valgkomite for styret som skal velges på påfølgende konferanse.

Styret bestemmer hvor påfølgende konferanse skal holdes og hvem som skal være vertskap.

Styre 2016 – 2018

  • Forsker Halvor Hanisch, AFI – Arbeidsforskningsinstituttet (leder)
  • Førsteamanuensis Ingrid Fylling, Universitetet i Nordland
  • Leder Vibeke Marøy Melstrøm, Uloba SA
  • Professor Patrick Kermit, NTNU
  • Professor Marianne Hedlund, Nord Universitetet
Reklamer